Aktualny wykaz urzędów polskich miast i gmin, lista urzędów gmin, lista urzędów miast, adres urzędu gminy, telefon do gminy, adres mailowy gminy, fax gminy, strona internetowa urzędu gminy, adres mailowy urzędu gminy, informacje o urzędzie gminy, informacje o gminie, przetargi w gminie, szkoły w gminie, instytucje gminne

Urząd Gminy Ciężkowice

Ciężkowice
Status: Gmina miejsko-wiejska
województwo: małopolskie
powiat: tarnowski
Urząd Gminy
ul. Tysiąclecia 19, 33-190 
Telefon:  (48) 146510051
Faks:  (48) 146510051
E-mail:  ug@ciezkowice.pl
WWW:  www.ciezkowice.pl
WWW:  www.malopolska.pl/bip/ciezkowice
NIP: 8731014848

Brak komentarzy: