Aktualny wykaz urzędów polskich miast i gmin, lista urzędów gmin, lista urzędów miast, adres urzędu gminy, telefon do gminy, adres mailowy gminy, fax gminy, strona internetowa urzędu gminy, adres mailowy urzędu gminy, informacje o urzędzie gminy, informacje o gminie, przetargi w gminie, szkoły w gminie, instytucje gminne

Urząd Miejski Biecz

Biecz
Status: Gmina miejsko-wiejska
województwo: małopolskie
powiat: gorlicki
Urząd Miejski
Rynek 1, 38-340 Biecz
Telefon:  (48) 134471113
Faks:  (48) 134471113
E-mail:  um@biecz.pl
WWW:  www.biecz.pl
WWW:  www.malopolska.pl/bip/biecz
NIP: 7381973883

Brak komentarzy: