Aktualny wykaz urzędów polskich miast i gmin, lista urzędów gmin, lista urzędów miast, adres urzędu gminy, telefon do gminy, adres mailowy gminy, fax gminy, strona internetowa urzędu gminy, adres mailowy urzędu gminy, informacje o urzędzie gminy, informacje o gminie, przetargi w gminie, szkoły w gminie, instytucje gminne

Urząd Miejski Tuchów

Tuchów
Status: Gmina miejsko-wiejska
województwo: małopolskie
powiat: tarnowski
Urząd Miejski
Rynek 1, 33-170 Tuchów
Telefon:  (48) 146525176, 146525218
Faks:  (48) 146525109
E-mail:  um@tuchow.pl
WWW:  www.tuchow.pl
WWW:  www.bip.tuchow.pl
NIP: 8731010365

Brak komentarzy: