Aktualny wykaz urzędów polskich miast i gmin, lista urzędów gmin, lista urzędów miast, adres urzędu gminy, telefon do gminy, adres mailowy gminy, fax gminy, strona internetowa urzędu gminy, adres mailowy urzędu gminy, informacje o urzędzie gminy, informacje o gminie, przetargi w gminie, szkoły w gminie, instytucje gminne

Urząd Gminy Racławice

Racławice
Status: Gmina wiejska
województwo: małopolskie
powiat: miechowski
Urząd Gminy
Racławice 15, 32-222 Racławice
Telefon:  (48) 413844016, 413844037
Faks:  (48) 413844043
E-mail:  ugraclawice@wp.pl
WWW:  www.raclawice.pl
WWW:  www.malopolska.pl/bip/raclawice
NIP: 6591184436

Brak komentarzy: