Aktualny wykaz urzędów polskich miast i gmin, lista urzędów gmin, lista urzędów miast, adres urzędu gminy, telefon do gminy, adres mailowy gminy, fax gminy, strona internetowa urzędu gminy, adres mailowy urzędu gminy, informacje o urzędzie gminy, informacje o gminie, przetargi w gminie, szkoły w gminie, instytucje gminne

Urząd Gminy Łapsze Niżne

Łapsze Niżne
Status: Gmina wiejska
województwo: małopolskie
powiat: nowotarski
Urząd Gminy
ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne
Telefon:  (48) 182659310, 182659319
Faks:  (48) 182659315
E-mail:  gmina@lapszenizne.pl
WWW:  www.lapszenizne.pl
WWW:  www.malopolska.pl/bip/lapsze+nizne
NIP: 7350018470

Brak komentarzy: