Aktualny wykaz urzędów polskich miast i gmin, lista urzędów gmin, lista urzędów miast, adres urzędu gminy, telefon do gminy, adres mailowy gminy, fax gminy, strona internetowa urzędu gminy, adres mailowy urzędu gminy, informacje o urzędzie gminy, informacje o gminie, przetargi w gminie, szkoły w gminie, instytucje gminne

Urząd Miejski Będzin

Będzin
Status: Gmina miejska
województwo: śląskie
powiat: będziński
Urząd Miejski
ul. 11 Listopada 20, 42-500 Będzin
Telefon:  (48) 322677041, 322677042, 322677043, 322677044
Faks:  (48) 322679109
E-mail:  um@bedzin.pl
WWW:  www.bedzin.pl
WWW:  www.bedzin.bip.info.pl
NIP: 6250014503

Brak komentarzy: