Aktualny wykaz urzędów polskich miast i gmin, lista urzędów gmin, lista urzędów miast, adres urzędu gminy, telefon do gminy, adres mailowy gminy, fax gminy, strona internetowa urzędu gminy, adres mailowy urzędu gminy, informacje o urzędzie gminy, informacje o gminie, przetargi w gminie, szkoły w gminie, instytucje gminne

Urząd Gminy Wręczyca Wielka

Wręczyca Wielka
Status: Gmina wiejska
województwo: śląskie
powiat: kłobucki
Urząd Gminy
ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka
Telefon:  (48) 343170245
Faks:  (48) 343170215
E-mail:  ug@wreczyca-wielka.pl
WWW:  www.wreczyca-wielka.pl
WWW:  www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net
NIP: 5741062830

Brak komentarzy: