Aktualny wykaz urzędów polskich miast i gmin, lista urzędów gmin, lista urzędów miast, adres urzędu gminy, telefon do gminy, adres mailowy gminy, fax gminy, strona internetowa urzędu gminy, adres mailowy urzędu gminy, informacje o urzędzie gminy, informacje o gminie, przetargi w gminie, szkoły w gminie, instytucje gminne

Urząd Miasta Knurów

Knurów
Status: Gmina miejska
województwo: śląskie
powiat: gliwicki
Urząd Miasta
ul. Ogana 5, 44-190 Knurów
Telefon:  (48) 322351017
Faks:  (48) 322351021
E-mail:  um@knurow.pl
WWW:  www.knurow.pl
WWW:  www.knurow.bip.info.pl
NIP: 6311001507

Brak komentarzy: