Aktualny wykaz urzędów polskich miast i gmin, lista urzędów gmin, lista urzędów miast, adres urzędu gminy, telefon do gminy, adres mailowy gminy, fax gminy, strona internetowa urzędu gminy, adres mailowy urzędu gminy, informacje o urzędzie gminy, informacje o gminie, przetargi w gminie, szkoły w gminie, instytucje gminne

Urząd Gminy Gierałtowice

Gierałtowice
Status: Gmina wiejska
województwo: śląskie
powiat: gliwicki
Urząd Gminy
ul. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice
Telefon:  (48) 323011300
Faks:  (48) 323011306
E-mail:  urzadgminy@gieraltowice.pl
WWW:  www.gieraltowice.pl
WWW:  www.bip.gieraltowice.pl
NIP: 9691156990

Brak komentarzy: