Aktualny wykaz urzędów polskich miast i gmin, lista urzędów gmin, lista urzędów miast, adres urzędu gminy, telefon do gminy, adres mailowy gminy, fax gminy, strona internetowa urzędu gminy, adres mailowy urzędu gminy, informacje o urzędzie gminy, informacje o gminie, przetargi w gminie, szkoły w gminie, instytucje gminne

Urząd Miasta Wojkowice

Wojkowice
Status: Gmina miejska
województwo: śląskie
powiat: będziński
Urząd Miasta
ul. Jana III Sobieskiego 290 A, 42-580 Wojkowice
Telefon:  (48) 327695066
Faks:  (48) 327695073
E-mail:  umw@wojkowice.pl
WWW:  www.wojkowice.pl
WWW:  www.wojkowice.4bip.pl
NIP: 6251005742