Aktualny wykaz urzędów polskich miast i gmin, lista urzędów gmin, lista urzędów miast, adres urzędu gminy, telefon do gminy, adres mailowy gminy, fax gminy, strona internetowa urzędu gminy, adres mailowy urzędu gminy, informacje o urzędzie gminy, informacje o gminie, przetargi w gminie, szkoły w gminie, instytucje gminne

Urząd Gminy Brzozie

Brzozie
Status: Gmina wiejska
województwo: kujawsko-pomorskie
powiat: brodnicki
Urząd Gminy
Brzozie 50, 87-313 Brzozie
Telefon:  (48) 564912910
Faks:  (48) 564912911
E-mail:  ug.brzozie@brzozie.pl
WWW:  www.brzozie.pl
WWW:  www.bip.brzozie.akcessnet.net
NIP: 8771002426

Brak komentarzy: