Aktualny wykaz urzędów polskich miast i gmin, lista urzędów gmin, lista urzędów miast, adres urzędu gminy, telefon do gminy, adres mailowy gminy, fax gminy, strona internetowa urzędu gminy, adres mailowy urzędu gminy, informacje o urzędzie gminy, informacje o gminie, przetargi w gminie, szkoły w gminie, instytucje gminne

Urząd Gminy Drwinia

Drwinia
Status: Gmina wiejska
województwo: małopolskie
powiat: bocheński
Urząd Gminy
Drwinia 57, 32-709 Drwinia
Telefon:  (48) 122817153, 122817154, 122817155
Faks:  (48) 122817373
E-mail:  wojt@drwinia.gmina.pl
WWW:  www.drwinia.gmina.pl
WWW:  www.malopolska.pl/bip/drwinia
NIP: 6831718453

Brak komentarzy: