Aktualny wykaz urzędów polskich miast i gmin, lista urzędów gmin, lista urzędów miast, adres urzędu gminy, telefon do gminy, adres mailowy gminy, fax gminy, strona internetowa urzędu gminy, adres mailowy urzędu gminy, informacje o urzędzie gminy, informacje o gminie, przetargi w gminie, szkoły w gminie, instytucje gminne

Urząd Gminy Fabianki

Fabianki
Status: Gmina wiejska
województwo: kujawsko-pomorskie
powiat: włocławski
Urząd Gminy
Fabianki 4, 87-811 Fabianki
Telefon:  (48) 542517210
Faks:  (48) 542517229
E-mail:  fabianki@pro.onet.pl
WWW:  www.bip.fabianki.lo.pl
NIP: 8881132489

Brak komentarzy: