Aktualny wykaz urzędów polskich miast i gmin, lista urzędów gmin, lista urzędów miast, adres urzędu gminy, telefon do gminy, adres mailowy gminy, fax gminy, strona internetowa urzędu gminy, adres mailowy urzędu gminy, informacje o urzędzie gminy, informacje o gminie, przetargi w gminie, szkoły w gminie, instytucje gminne

Urząd Gminy Jabłoń

Jabłoń
Status: Gmina wiejska
województwo: lubelskie
powiat: parczewski
Urząd Gminy
ul. Augusta Zamoyskiego 27, 21-205 Jabłoń
Telefon:  (48) 833560006, 0833560044
Faks:  (48) 833560013
E-mail:  ugjablon@jablon.pl
WWW:  www.jablon.pl
WWW:  www.jablon.bip.mbnet.pl
NIP: 5390006377

Brak komentarzy: