Aktualny wykaz urzędów polskich miast i gmin, lista urzędów gmin, lista urzędów miast, adres urzędu gminy, telefon do gminy, adres mailowy gminy, fax gminy, strona internetowa urzędu gminy, adres mailowy urzędu gminy, informacje o urzędzie gminy, informacje o gminie, przetargi w gminie, szkoły w gminie, instytucje gminne

Urząd Gminy Kąkolewnica Wschodnia

Kąkolewnica Wschodnia
Status: Gmina wiejska
województwo: lubelskie
powiat: radzyński
Urząd Gminy
21-302 Kąkolewnica Wschodnia
Telefon:  (48) 833722010, 833722048
Faks:  (48) 833722049
E-mail:  kakolew_g_s@woi.lublin.pl
WWW:  www.kakolewnica.lublin.pl
WWW:  www.b.i.p.lublin.pl/kakolewnica
NIP: 5381341314

Brak komentarzy: