Aktualny wykaz urzędów polskich miast i gmin, lista urzędów gmin, lista urzędów miast, adres urzędu gminy, telefon do gminy, adres mailowy gminy, fax gminy, strona internetowa urzędu gminy, adres mailowy urzędu gminy, informacje o urzędzie gminy, informacje o gminie, przetargi w gminie, szkoły w gminie, instytucje gminne

Urząd Gminy Kamienica

Kamienica
Status: Gmina wiejska
województwo: małopolskie
powiat: limanowski
Urząd Gminy
Kamienica 420, 34-608 Kamienica
Telefon:  (48) 183323004, 183323025
Faks:  (48) 183323051
E-mail:  gmina@kamienica.iap.pl
WWW:  www.kamienica.iap.pl
WWW:  www.malopolska.pl/bip/kamienica
NIP: 7371193876

Brak komentarzy: