Aktualny wykaz urzędów polskich miast i gmin, lista urzędów gmin, lista urzędów miast, adres urzędu gminy, telefon do gminy, adres mailowy gminy, fax gminy, strona internetowa urzędu gminy, adres mailowy urzędu gminy, informacje o urzędzie gminy, informacje o gminie, przetargi w gminie, szkoły w gminie, instytucje gminne

Urząd Gminy Kraśniczyn

Kraśniczyn
Status: Gmina wiejska
województwo: lubelskie
powiat: krasnostawski
Urząd Gminy
ul. Kościuszki 21, 22-310 Kraśniczyn
Telefon:  (48) 825775511, 825775594
Faks:  (48) 825775572
E-mail:  krasniczyn@op.pl
WWW:  www.krasniczyn.lubelskie.pl
WWW:  www.bip.lublin.pl/krasniczyn
NIP: 5641221128

Brak komentarzy: