Aktualny wykaz urzędów polskich miast i gmin, lista urzędów gmin, lista urzędów miast, adres urzędu gminy, telefon do gminy, adres mailowy gminy, fax gminy, strona internetowa urzędu gminy, adres mailowy urzędu gminy, informacje o urzędzie gminy, informacje o gminie, przetargi w gminie, szkoły w gminie, instytucje gminne

Urząd Gminy Mełgiew

Mełgiew
Status: Gmina wiejska
województwo: lubelskie
powiat: świdnicki (lubelski)
Urząd Gminy
ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew
Telefon:  (48) 817597701, 817597702, 817597703
Faks:  (48) 817597704
E-mail:  melgiew@melgiew.pl
WWW:  www.melgiew.pl
WWW:  melgiewug.bip.e-zeto.com
NIP: 7131096317

Brak komentarzy: