Aktualny wykaz urzędów polskich miast i gmin, lista urzędów gmin, lista urzędów miast, adres urzędu gminy, telefon do gminy, adres mailowy gminy, fax gminy, strona internetowa urzędu gminy, adres mailowy urzędu gminy, informacje o urzędzie gminy, informacje o gminie, przetargi w gminie, szkoły w gminie, instytucje gminne

Urząd Gminy Mełno

Gruta
Status: Gmina wiejska
województwo: kujawsko-pomorskie
powiat: grudziądzki
Urząd Gminy
Gruta 244, 86-330 Mełno
Telefon:  (48) 564683118, 564683121, 564683188
Faks:  (48) 564683188
E-mail:  gruta@gruta.pl
WWW:  www.gruta.pl
WWW:  bip.gruta.akcessnet.net
NIP: 8761910642

Brak komentarzy: