Aktualny wykaz urzędów polskich miast i gmin, lista urzędów gmin, lista urzędów miast, adres urzędu gminy, telefon do gminy, adres mailowy gminy, fax gminy, strona internetowa urzędu gminy, adres mailowy urzędu gminy, informacje o urzędzie gminy, informacje o gminie, przetargi w gminie, szkoły w gminie, instytucje gminne

Urząd Gminy Michałowice

Michałowice
Status: Gmina wiejska
województwo: małopolskie
powiat: krakowski
Urząd Gminy
pl. Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice
Telefon:  (48) 123885003, 123885740
Faks:  (48) 123885035
E-mail:  sekretariat@michalowice.malopolska.pl
WWW:  www.michalowice.malopolska.pl
WWW:  www.malopolska.pl/bip/michalowice
NIP: 6781309272

Brak komentarzy: