Aktualny wykaz urzędów polskich miast i gmin, lista urzędów gmin, lista urzędów miast, adres urzędu gminy, telefon do gminy, adres mailowy gminy, fax gminy, strona internetowa urzędu gminy, adres mailowy urzędu gminy, informacje o urzędzie gminy, informacje o gminie, przetargi w gminie, szkoły w gminie, instytucje gminne

Urząd Gminy Nielisz

Nielisz
Status: Gmina wiejska
województwo: lubelskie
powiat: zamojski
Urząd Gminy
22-413 Nielisz
Telefon:  (48) 846312727, 846312739
Faks:  (48) 846312715
E-mail:  ugnielisz@mbnet.pl
WWW:  www.nielisz.pl
WWW:  www.nielisz.bip.lublin.pl
NIP: 9221203574

Brak komentarzy: