Aktualny wykaz urzędów polskich miast i gmin, lista urzędów gmin, lista urzędów miast, adres urzędu gminy, telefon do gminy, adres mailowy gminy, fax gminy, strona internetowa urzędu gminy, adres mailowy urzędu gminy, informacje o urzędzie gminy, informacje o gminie, przetargi w gminie, szkoły w gminie, instytucje gminne

Urząd Gminy Niemce

Niemce
Status: Gmina wiejska
województwo: lubelskie
powiat: lubelski
Urząd Gminy
ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce
Telefon:  (48) 817561521
Faks:  (48) 817561790
E-mail:  info@niemce.pl
WWW:  www.niemce.pl
WWW:  www.niemce.bip.lublin.pl
NIP: 7131876328

Brak komentarzy: