Aktualny wykaz urzędów polskich miast i gmin, lista urzędów gmin, lista urzędów miast, adres urzędu gminy, telefon do gminy, adres mailowy gminy, fax gminy, strona internetowa urzędu gminy, adres mailowy urzędu gminy, informacje o urzędzie gminy, informacje o gminie, przetargi w gminie, szkoły w gminie, instytucje gminne

Urząd Gminy Przeciszów

Przeciszów
Status: Gmina wiejska
województwo: małopolskie
powiat: oświęcimski
Urząd Gminy
ul. Podlesie 1, 32-641 Przeciszów
Telefon:  (48) 338413294, 338413392
Faks:  (48) 338413201
E-mail:  gmina@przeciszow.iap.pl
WWW:  www.przeciszow.iap.pl
WWW:  www.malopolska.pl/bip/przeciszow
NIP: 5491224638

Brak komentarzy: