Aktualny wykaz urzędów polskich miast i gmin, lista urzędów gmin, lista urzędów miast, adres urzędu gminy, telefon do gminy, adres mailowy gminy, fax gminy, strona internetowa urzędu gminy, adres mailowy urzędu gminy, informacje o urzędzie gminy, informacje o gminie, przetargi w gminie, szkoły w gminie, instytucje gminne

Urząd Miasta i Gminy Skawina

Skawina
Status: Gmina miejsko-wiejska
województwo: małopolskie
powiat: krakowski
Urząd Miasta i Gminy
Rynek 1, 32-050 Skawina
Telefon:  (48) 122764677, 122763936
Faks:  (48) 122763339
E-mail:  urzad@um.skawina.net
WWW:  www.um.skawina.net
WWW:  www.malopolska.pl/bip/skawina
NIP: 6791023301

Brak komentarzy: