Aktualny wykaz urzędów polskich miast i gmin, lista urzędów gmin, lista urzędów miast, adres urzędu gminy, telefon do gminy, adres mailowy gminy, fax gminy, strona internetowa urzędu gminy, adres mailowy urzędu gminy, informacje o urzędzie gminy, informacje o gminie, przetargi w gminie, szkoły w gminie, instytucje gminne

Urząd Miejski Bochnia

Bochnia
Status: Gmina miejska
województwo: małopolskie
powiat: bocheński
Urząd Miejski
ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia
Telefon:  (48) 146118412
Faks:  (48) 146118399
E-mail:  umb@um.bochnia.pl
WWW:  www.bochnia.pl
WWW:  www.bip.um.bochnia.pl
NIP: 8681001825

Brak komentarzy: