Aktualny wykaz urzędów polskich miast i gmin, lista urzędów gmin, lista urzędów miast, adres urzędu gminy, telefon do gminy, adres mailowy gminy, fax gminy, strona internetowa urzędu gminy, adres mailowy urzędu gminy, informacje o urzędzie gminy, informacje o gminie, przetargi w gminie, szkoły w gminie, instytucje gminne

Urząd Miejski Bukowno

Bukowno
Status: Gmina miejska
województwo: małopolskie
powiat: olkuski
Urząd Miejski
ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno
Telefon:  (48) 326421533
Faks:  (48) 326421544
E-mail:  sekretariat@um.bukowno.pl
WWW:  www.bukowno.pl
WWW:  www.malopolska.pl/bip/bukowno
NIP: 6371998065

Brak komentarzy: