Aktualny wykaz urzędów polskich miast i gmin, lista urzędów gmin, lista urzędów miast, adres urzędu gminy, telefon do gminy, adres mailowy gminy, fax gminy, strona internetowa urzędu gminy, adres mailowy urzędu gminy, informacje o urzędzie gminy, informacje o gminie, przetargi w gminie, szkoły w gminie, instytucje gminne

Urząd Miejski Andrychów

Andrychów
Status: Gmina miejsko-wiejska
województwo: małopolskie
powiat: wadowicki
Urząd Miejski
Rynek 15, 34-120 Andrychów
Telefon:  (48) 338752360, 338429900
Faks:  (48) 338752916
E-mail:  info@andrychow.eu
WWW:  www.andrychow.eu
WWW:  www.malopolska.pl/bip/andrychow
NIP: 5510013406

Brak komentarzy: