Aktualny wykaz urzędów polskich miast i gmin, lista urzędów gmin, lista urzędów miast, adres urzędu gminy, telefon do gminy, adres mailowy gminy, fax gminy, strona internetowa urzędu gminy, adres mailowy urzędu gminy, informacje o urzędzie gminy, informacje o gminie, przetargi w gminie, szkoły w gminie, instytucje gminne

Urząd Miejski Wadowice

Wadowice
Status: Gmina miejsko-wiejska
województwo: małopolskie
powiat: wadowicki
Urząd Miejski
pl. Jana Pawła II 23, 34-100 Wadowice
Telefon:  (48) 338731811
Faks:  (48) 338731815
E-mail:  um@wadowice.pl
WWW:  www.wadowice.pl
WWW:  www.malopolska.pl/bip/wadowice
NIP: 5511003597

Brak komentarzy: